İş Süreç Yönetim Yazılımı

İş Süreç Yönetimi,  süreçleri yöneterek ve optimize ederek kuruluşların performansını artıran bir yönetim şeklidir. İş Süreç Yönetimi, organizasyonların verimliliğini ve etkinliğini geliştirir. Kurumsal süreçlerin otomatize olması, “Ürün veya hizmetin üretimi ve dağıtımı için izlenebilir ve kontrol edilebilir bir teknoloji oluşturarak bunu uygulamaktır.” İş Süreç Yönetim Yazılımı konusunda 7 yıllık tecrübelerimiz sizi ileriye taşır.

Neden İş Süreç Yönetimi?

 • Mevcut yazılımların ihtiyaçları tam olarak karşılayamaması
 • Kağıt üzerinde manuel yürütülen iş süreçlerinin takibinin zor olması
 • Bazı prosedür ve standartların uygulamasında yaşanan sıkıntılar
 • Ekip olarak iş yapma zorluğu, lokasyon farklılıkları
 • İş sürecinin tümünün entegre olamaması
 • Statik dokümantasyonun zamanla güncelliğini yitirmesi
 • Kritik süreçlerde hızlı ve hatasız iş yapma hedefi
 • Teknolojiyi iyi kullanarak rakiplerin önüne geçme isteği
 • Manüel yürütülen süreçleri kolaylıkla elektronik ortama taşıma isteği
 • Kurumsal yapı ile olan ilişkilerin tanımlanamaması

İş Süreç Yönetiminin Avantajları

 • Süreçlerin analiz edilmesi ile katma değer yaratmayan aktiviteler ortadan kaldırılır, böylece kaynakların daha etkin kullanımı sağlanır.
 • Etkin ve güncel süreçlerin oluşması ile çalışan ve müşteri memnuniyeti sağlanır.
 • Esneklik artar ve bu sayede değişime adaptasyon süresi kısalır.
 • Süreçlerin takip ve izlenebilirliğinin kolaylaşması, kontrol edilebilirliği artırır ve böylece sürekli iyileştirmeye imkân tanınır.
 • Önemli ve zamana duyarlı görevler doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Süreçlerin standardizasyonunu, çalışanların öğrenim sürecini hızlandırarak işe uyum sürelerini kısaltır.
 • Esnekliği sayesinde kurumlara göre özelleştirilebilir ve farklı sektörlerden farklı gereksinimler için kullanılabilir.
 • Sonuç olarak kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanır, böylece kurumun verimliliği artar.

İş Süreç Yönetim sistemine ait araçların ortaya çıkması, yazılım ve iş dünyasında son yıllardaki en önemli gelişmelerden biridir. BPM yani İş Süreç Yönetimi Yazılımı kullandıkları ERP Yazılımlarında süreç yönetimi ve iş akış özelliği zayıf olan işletmelerin bir ihtiyacı haline gelmiştir.

İş Süreç Yönetimi Yazılımı

İş Süreç Yönetimi Yazılımı (BPM Yazılımı) Araçları kullanarak, geleneksel süreçlerinizi çok hızlı bir biçimde süreç yazılımlarına aktarabilirsiniz. Bu araçların sağladığı ana faydalar arasında şunları sayabiliriz;

 • Süreçlerin çok detaylı modellemesi ve belgelendirilmesi
 • İş süreçleri üzerinde süreç sahiplerinin, analistlerin ve yazılım geliştiricilerin aynı ortam üzerinde etkin bir biçimde çalışabilmesi
 • Süreç değişiklik yönetiminin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi
 • Sürüm yönetiminin kolaylığı
 • Kolay form tasarımı
 • Süreçlerle birlikte belge akışının sağlanması
 • Süreçler iş süreç motoru üzerinde çalışırken, dar boğazların tespit edilebilmesi
 • Süreçler ile ilişkili anahtar performans göstergelerinin tanımlanarak izlenebilmesi
 • Süreçlere ilişkin simülasyonların çalıştırılabilmesi ve süreç iyileştirmelerinin kolaylıkla ön görülebilmesi
 • Süreçlerde yer alan görevlerin önem sırasına göre önceliklendirilmesi
 • Kişilerin ellerindeki iş yüküne göre görevlerin belli kurallara göre atanması
 • Paralel iş akışının kolaylaşması
 • Daha az teknik personel ile süreç yazılımı geliştirme imkanı ve süreç yazılımlarında sürdürülebilirliğin sağlanması
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir