Makale Takip Sistemi (MTS) Nedir?

Hakem Kontrollü Online Makale Takip Sistemi

Kongre ve toplantı organizasyonlarında sunulmak üzere hazırlanan bildiri özetlerinin gönderim, takip ve hakem kontrolü eşliğinde değerlendirme işlemlerinin tamamen online olarak yapıldığı bir web tabanlı uygulamadır.

Sektördeki yenilik ve isteklere paralel olarak sürekli geliştirilen alt yapısı sayesinde sektörün en gelişmiş online bildiri özeti sistemidir.

Kongre yöneticisi, bulunduğu noktadan Internet aracılığıyla Makale Takip Sistemi (MTS) kullanarak bildiri başvurusundan yayımlama sürecine kadar olan tüm aşamaları elektronik ortamda yönetecek ve kongresini web üzerinden organize etmiş olacaktır.

MTS, Hakemli bilimsel kongrelerin makale yayın, kabul ve değerlendirme süreçlerini tamamen çevrimiçi web tabanlı bir yazılımdır.

MTS, makalenin kaydından başlayıp program kitapçığının basılmasına kadar geçen sürede, yazar-editör-hakem iletişimini posta ve basılı materyal kullanmadan sağlar.

Yüklenen özet bildirileri tek bir PDF dosyası haline getirilerek tek ‘PDF Engine’ gecikmiş değerlendirmeleri cep telefonu yolu ile hatırlatan ‘SMS Bildirimi’ gibi yayıncı ve editör araçları sisteme entegredir.

Tüm sürecin tek merkezden yönetilmesi ve devamlı denetim altında olması, makalelerin kabul aşamalarını hızlandırarak hem zaman kazandırır hem de iş gücü verimliliği sağlar.

Editör, hakem, sekreter, yazar ve yayıncıyı zaman ve mekân kaygısı olmadan aynı paydada bir araya getirmesiyle dergi maliyetlerini düşürür.

  • Yazar, hakem ve uygulama danışmanı, sistemde eş zamanlı olarak çalışabilir.

  • Bildiri kitabı hazırlama, yazar indeksi ve konu indeksi gibi işlemler çok kısa bir sürede yapılabilir.

  • Kişiselleştirilebilen rapor ekranlarıyla, gelen bildiriler takip edilebilir, kabul edilenler saniyeler içinde istenen formatta sistemden çekilebilir.

  • Yazar rolü dışında başka yetkilere sahip olan kullanıcıların, birden çok hesap bilgisi ve karmaşık giriş ekranıyla uğraşmadan tüm yetkilerini tek bir hesapta toplamalarına olanak sağlar.

  • Editör, daha önce oluşturulan değerlendirme gruplarına göre hakemlere, değerlendirmeleri için bildirileri dağıtır.

  • Yapılan tüm işlemler, veri tabanında saklı tutulur; böylece geriye dönük denetim ve güvenlik sağlanmış olur.