Birbirinden bağımsız uygulamaların kendi aralarındaki data aktarılması ve data gösterimlerini, kısaca sistemlerin birbiriyle konuşmalarını sağlamak amacıyla gerekli birleşim uygulamaları ve çözümleri sunuyoruz.

Birden fazla farklı yazılım ürünü kullanıyorsanız, veri girişi, rapor çekme ve karşılaştırma gibi komplike işlemlere ihtiyaç duyduğunuzda, bu farklı yazılımlardaki verileri birleştirmek ve kümülatif sonuçlar elde etmek çok zor olmaktadır. Yazılım entegrasyonu hizmetleri kapsamında Finex Media, kullandığınız programları birbirine entegre eder ve ihtiyaç halinde birbirleri ile senkron çalışmalarını sağlar. Yaptığımız işlemler;

  • Müşteri, tedarikçi ve iş ortakları sistemlerinin birleştirilmesi,
  • Kurum içi uygulama ve altyapıların birbirleriyle entegre edilmesi,
  • Farklı lokasyonlardaki sistemlerin konuşturulması,
  • Entegrasyon sonrası çeşitli testler.

Entegrasyonun kapsamı büyüdükçe, başarısızlıkları belirli bir birim ya da sisteme atfetmek zorlaşır ve bunlar büyük risklere neden olabilir. Daha sonra ortaya çıkabilecek defect (eksiklikler/hatalar) risklerini azaltmak için artırımlı bir şekilde yapılmalıdır. Finex Media olarak alanında uzman ekibimiz ile tüm yazılım entegrasyon işlemi ve işlem sonrası testlerinizi yapıp teslim ediyoruz. Daha detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçiniz.