Finex Media Bilişim Teknolojileri, başarılı projelerin iyi iş analizleri sonucunda ortaya çıktığına inanmakta ve süreçlerine büyük bir özen ve titizlikle ön analiz yaparak başlamaktadır. Ön Analiz kapsamında, müşterilerle düzenli olarak toplantılar yaparak ve gerekli durumlarda müşterinin uygulama alanlarına giderek müşterilerle görüşme, bu görüşmeler ile müşterilerin istek ve beklentilerini anlama, uygulamanın gereksinimlerini ve gerçekleştirilebilirliğini belirlemeye yönelik çalışmalar bulunmaktadır.

Finex Media Bilişim Teknolojileri, ön analiz sürecini gerçekleştirerek müşteri istek ve beklentilerini anlamakta ve bu yönde müşteri ihtiyaçlarını belirlemektedir. Belirlediği müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri saptayarak, bu çözümleri müşteriye sunmakta ve müşteri ile karşılıklı olarak ihtiyaçların doğru olarak belirlenip belirlenmediği ile bu ihtiyaçlara yönelik saptanan çözümlerin uygunluğunu konuşarak, kesinleştirilmesini sağlamaktadır.

Müşteri ihtiyaçları değişebilir ve müşteriden değişiklik talepleri gelebilir. Finex Media, bu değişiklik talepleri karşısında değişikliklerin gerçekleştirilebilirliğini saptayarak, uygun olması durumunda müşteri ihtiyaç ve talepleri listesine eklemektedir.

Finex Media Bilişim Teknolojileri, müşteri ihtiyaçları ve çözümleri belirlenen projenin geliştirme süreçlerine dair uygulama planları oluşturmaktadır. Bu planda uygulama geliştirme süreçlerinde neler yapılacağı, hangi teknolojilerin kullanılacağı, uygulamanın gerçekleştirilebilmesi için neler gerektiği, uygulamanın tahmini ne kadar sürede tamamlanabileceği vs. süreç ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Finex Media Bilişim Teknolojileri , müşteriler ve yazılım geliştiricilerin ortak bir dil konuşmasını sağlayacak köprü niteliğinde ve iş analizinin en önemli adımlarından biri olan Kapsam Dokümanını oluşturmaktadır.